I Jornada de Medicina Legal de la Facultad de Medicina